Bonus promocije

  • 50€
  • 25 €
  • 100€
  • 200%
...

Efikasnost od 10 do 20 prognoza

Bonus promocije

  • 50€
  • 25 €
  • 100€
  • 200%

Android Aplikacija

Kako instalirati Android aplikaciju.

Posediti postavke telefona

1. Navigirati na “Postavke”
2. Pronaci “Sigurnost”
3. Dozvoliti “Nepoznate izvore”
Je li sigurno? Da! Mi jamcimo sigurnost vasih podatka.

Preuzmi aplikaciju

a) Klikni na "Preuzmi" gumb.
b) Klik na link APPS u pretraživaću telefona.
Aplikacija se se preuzeti automatski.
Confirm OK.

Instaliraj aplikaciju

Aplikaciju možete pronaći u notifikacijama ili u download folder.
Klikni na nju, odaberi install and pokrenut će se.

Download je dostupano i skeniranjem QR koda: